Preview Mode Links will not work in preview mode

PingPongPodcast


Sep 11, 2019

I dette attende afsnit brainer vi på hvordan lastbil- og buschauffører kan få en mere dynamisk arbejdsdag, ved at give dem mulighed for at køre stående.

Der er muligvis nogle udfordringer med sikkerheden, men dem får vi vist nok styr på.

Desuden snakker vi om Rukomat Chamelion, som i hvert fald et medlem af panelet, er svært begejstret for. Det er en maskine, der kan gøre det der med at tage tapet ned til en leg. Måske lover den mere end den kan holde? Og så fortsætter Kaspers fascination af analoge maskiner med et lille kunstværk af et håndbygget kamera.

Find os på facebook.com/PingPongPodcast/ hvor du kan følge med i alt det nyeste eller du kan gå i flæsket på vores idéer.

Vi er også på Instagram, hvis det er der, du er!

Så lyt for satan!