Preview Mode Links will not work in preview mode

PingPongPodcast


Nov 6, 2019

Sluk lyset efter dig, også på vejene. Vi er trætte at at kigge på strøm der bare pisser ud af gadelamper på ubefærdede motorveje. Det skal stoppes og vi har (måske) løsningen.

Og så snakker vi om et computerspil, der sætter dig en den ultimative magtposition det er at være en gås og noget med køer der ikke har øjne i nakken, men i røven. Ja, du bliver nødt til at lytte, hvis du skal finde ud af hvad det går ud på!

Endnu et mesterstykke ud i ægte PingPong. Vi lyttes!